ابلاغ بخشنامه مالیات اینفلوئنسرها

دستورالعمل مالیات بر درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور (بخشنامه شماره ۵۱۵۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند (ذ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می دارد: “ذ –…

مطالعه بیشتر